Krovni prozori sa gornjetrećinskim ovjesom

      ✔ KROVNI PROZOR SA POVIŠENOM OSI ROTACIJE

 

 

                       

  Os rotacije ovih krovnih prozora je u gornjoj trećini okvira. Ta mogućnost omogućuje lakši prilaz donjem rubu prozora. Proizvodi se u dužini do čak 206 cm.

  Dostupni modeli krovnih prozora sa povišenom osi rotacije:

✔ Drvo-bezbojni lak ručno upravljanje

FAKRO FYP-V U3 proSky
FAKRO FYP-V U5 proSky

✔ Drvo-bijeli poliuretan ručno upravljanje

FAKRO FYU-V U3 proSky
FAKRO FYU-V U5 proSky

___________________________________________________________________________________

     ✔ KROVNI PROZOR SA POVIŠENOM OSI ROTACIJE I DONJIM FIKSNIM DIJELOM

                       

 Ovaj krovni prozor proizvodi se kao jedna cjelina i sastoji se od dva dijela i to od donjeg fiksnog dijela manje dužine i gornjeg otvarajućeg dijela veće dužine i čija je os rotacije u gornjoj trećini gornjeg dijela. Iznimno je pogodan za potkrovlja sa niskim tavanskim podzidom. Proizvodi se u ekstremno velikim dužinama do čak ukupno 255 cm što ga svrstava u najduže krovne prozore na tržištu.

  Dostupni modeli krovnih prozora sa povišenom osi i donjim fiksnim dijelom rotacije:

✔ Drvo-bezbojni lak ručno upravljanje

FAKRO FDY-V U3 Duet proSky

 ✔ Drvo-bijeli poliuretan ručno upravljanje

FAKRO FDY-V/U U3 Duet proSky

___________________________________________________________________________________

    ✔ VISOKO ENERGETSKI KROVNI PROZOR SA POVIŠENOM OSI ROTACIJE

         

   Ovaj tip krovnog prozora odlikuje visoka energetska učinkovitost i proizvodi se sa iznimno kvalitetnim staklenim jedinicama sa niskim koeficijentom toplinske propusnosti. Možemo ga nazvati prozorom budućnosti.

   Dostupni modeli visokoenergetskih krovnih prozora sa povišenom osi rotacije: 

✔ Drvo-bezbojni lak ručno upravljanje

FAKRO FTT U8 Thermo
FAKRO FTT U6
FAKRO FTT R3

✔ Drvo-bijeli poliuretan ručno upravljanje

FAKRO FTT/U U8 Thermo
FAKRO FTT/U U6
FAKRO FTT/U R3

Fotografije

B3-1glavnafakro proSky